Saltsjöbadens Sjöscoutkår
Ledarhjälp
http://general.html

© 2013 Saltsjöbadens Sjöscoutkår
 

Hjälp till ledarna

Denna sida innehåller diverse dokument som är bra för ledarna att ha:

Utrustningslista för hajk

Hälsokort för läger

Om märken

Märkeskrav och info till minior.

Mall för att hålla koll på hemhjälpsmärket.

Förslag på terminsprogram

Förbundet har tagit fram förslag på terminsprogram, dessa är bra för att kunna få idéer.

Årsprogram

Här finns kårens årsprogram, detta för att underlätta planering.

Har ni någon aktivitet eller datum som skall läggas in så maila Sara Lundkvist så gör hon en uppdatering.

Uppgiftsböcker för sjöscouter

Sjöscoutgruppen i förbundet har tagit fram två uppgiftsböcker, en för minior- och juniorscout och en för patrull- och seniorscout.

Uppgiftsbok för minior- och juniorscout

Uppgiftsbok för patrull- och seniorscout

De 14 målspåren

Enligt nya programmet ska avdelningens terminsprogram innehålla följande moment/målspår:

 • Ledarskap
 • Aktiv i gruppen
 • Relationer
 • Förståelse för omvärlden
 • Känsla för naturen
 • Aktiv i samhället
 • Existens
 • Egna värderingar
 • Självinsikt och självkänsla
 • Fysiska utmaningar
 • Ta hand om sin kropp
 • Problelösning
 • Kritiskt tänkande
 • Fantasi och kreativa uttryck

Varje möte kan naturligtvis inte innehålla alla dessa moment men man bör ändå tänka till vilka målspår man täcker in på ett möte, med lite annorlunda upplägg kan man täcka in väldigt många.