Saltsjöbadens Sjöscoutkår
Kontakt
http://kontakt.html

© 2013 Saltsjöbadens Sjöscoutkår
 

Kontakt

Funktion

Namn

Telefon

Mobil

Email

Ordförande

Nicke Andersson

08-717 31 71

070-330 53 71 

nicke.andersson¤live.se

Kårsekreterare

Erik Turesson

08-717 28 90 

070-943 43 02 erik¤joodit.com

Kårpostmottagare/kassör

Patricia Mattiucci

 

0708-593481 pmattiucci¤hotmail.com

Medlemsregistrerare (ej nyanmälningar)

Anniken Elison-Tydén

 

anniken¤home.se

Kö-ansvarig/nyanmälningar

Anna Lövenhielm

anmalan¤saltisscoutkar.se

Materialansvarig

Olof Rågmark

08-7175828 

0709-503589 

olof.ragmark¤delphi.se

Örnboet Pim Åberg 08-7173252  pim.berg¤telia.com
Briggenansvarig Lars Söderberg briggen¤saltisscoutkar.se

Båtar

Ola Vinberg

08-7171092 

0708-454812 

ola¤vinberg.se

Bidragsombud

Olof Rågmark 08-717 58 28 olof.ragmark¤delphi.se

Kårutbildare

Madelene Schyllert

0706-666 496 madelene.schyllert¤dialect.se

Utmanarna Strul

Anders Karlström

08-7176625

anders.karlsrom¤windriver.com

Äventyrare Babord

Henrik Burton

08-748 04 12

070-671 04 12

henrik.burton¤telia.com

Upptäckarna Sjömärkena

Susanne Lundqvist

0722-449467

suslundqvist¤gmail.com

Spårare Småfåglarna

Åsa Boman

08-717 71 06

0702-40 33 99

asa.boman¤saltsolutions.se
Spårare Vattendjuren Hans Thyme 08-717 73 71 073-035 19 93 hans¤thyme.se

 

För att inte spam-programmen skall hitta mailadresserna är @ utbytt mot ¤. För att skicka, byt tillbaka.