Saltsjöbadens Sjöscoutkår
Om kåren
http://about.html

© 2013 Saltsjöbadens Sjöscoutkår
 

Om kåren

Historia

Saltsjöbadens Sjöscoutkår är en av Sveriges äldsta scoutkårer. Vi startade redan 1911, bara 4 år efter att lord Baden-Powell grundade scoutrörelsen i England. Vi har således funnits i 100 år nu! Idag finns det ca 70 000 scouter i Sverige. 190 av dem finns i Saltsjöbaden. I hela världen finns det över 38 miljoner scouter.

Varför scouting?

Scoutingens huvudsakliga mål är att ge barn och ungdomar en möjlighet att utveckla sig själva, som individ och i grupp. Scouting handlar om att vara delaktig och ta ansvar, där man lär genom erfarenheterna från att göra - själv eller tillsammans med sin patrull. Scouting ska bidra till att göra unga människor redo för livet genom äventyr och utmaningar som får dem att växa som individer. På så sätt hjälper scouting till att göra dem självständiga och ge dem makt över sina egna liv. På köpet får de många spännande, roliga erfarenheter och praktiska färdigheter som kommer bidra till att deras vistelse till sjöss, i skog och mark, alltid blir en härlig upplevelse – oavsett väder!

Vad gör Saltsjöbadens Sjöscoutkår?

Saltsjöbadens Sjöscoutkår bedriver verksamhet för scouter i åldrarna 8 år och uppåt. Vår verksamhet riktar sig till alla barn och ungdomar som är nyfikna på friluftsliv, naturen och segling. Vi har inget pojk- eller flicklag. Vi har ingen avbytarbänk. Naturen är vår spelplan och tillsammans skapar vi utmaningar där naturen lockar till samarbete och lösningar. Vi ser inga hinder. Vi är schyssta kompisar.

Eftersom vi är sjöscouter är vår verksamhet starkt inriktad på segling och traditionellt sjömanskap.

Under höst och vinter bedriver scouterna ett aktivt friluftsliv i skog och mark.  Våra scouter ställs inför upplevelser och utmaningar som många annars aldrig skulle få möjlighet att ta del av. I den lilla gruppen, patrullen, får de förståelse för hur de ska samarbeta för att tillsammans lösa problem och uppgifter. Tillsammans tar de sig an utmaningar och inser att de kan göra saker som de aldrig trodde att de kunde eller vågade göra.

Saltsjöbadens Sjöscoutkår är knuten till Svenska Scoutförbundet. Det innebär bl a att verksamheten inte bedrivs utifrån något religiöst eller politiskt ställningstagande.

Hur gör vi?

Saltsjöbadens Sjöscoutkår arbetar utifrån en väletablerad pedagogisk metod där den personliga utvecklingen står i centrum - Scoutmetoden. Ibland beskrivs metoden som världens mest spridda system för personlig utveckling och ledarskap. Arbetssättet användes redan av Lord Baden-Powell och har utvecklats sedan dess. Idag utgör Scoutmetoden grundstenarna för scoutverksamhet runt om i världen. Metoden används i alla våra scoutaktiviteter och består av sju delar:

1.       Scoutlag och löfte

    - Ett grundläggande förhållningssätt som varje scout bör sträva efter.

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras
  2. En scout är ärlig och pålitlig
  3. En scout är vänlig och hjälpsam
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat
  5. En scout möter svårigheter med gott humör
  6. En scout lär känna och vårdar naturen
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra

   Scoutlöftet

   Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen

2.       Learning by doing

Scouten lär genom att delta i planering, genomförande och utvärdering av aktiviteterna. Genom att reflektera över sina upplevelser når scouten en djupare insikt om sig själv, sin personliga utveckling, sin omvärld och sin relation till omvärlden.

3.       Patrullsystemet

Scouting genomförs inom ramen för den lilla gruppen, patrullen. Det innebär att scouten utvecklas som individ genom att lära sig samarbete, ömsesidigt lärande, gemensamt ansvarstagande och ledarskap.

4.       Friluftsliv

Genom friluftsliv möter scouten i patrullen utmaningar som uppmuntrar till samarbete och kreativ problemlösning. Den genom friluftslivet ökade kontakten med naturen inspirerar scouten till kunskap om och ansvarstagande för natur och miljö.

5.       Symboler och ceremonier

Symboler och ceremonier används för att skapa utrymme för eftertanke och reflektion. Symboler och ceremonier skapar tillhörighet och gemenskap i grupper och över gränser.

6.       Stödjande och lyssnande ledarskap

Den vuxne scoutledarens roll är att skapa förutsättningar för scoutens utveckling genom att stödja, tillåta och uppmuntra scoutens engagemang och egna ansvarstagande.

7.       Lokalt och globalt samhällsengagemang

Genom lokalt engagemang och internationella upplevelser får scouten kunskap om och lär sig ta ansvar för sina medmänniskor och samhället

Ledarskapsutbildningar

Scouterna har en lång tradition av ledarskapsutveckling. Scouternas Ledarskapsakademi erbjuder ett stort utbud av utbildningar med olika profiler och för olika åldrar, från ca 13 år och uppåt.

Bli medlem

Alla våra ledare och funktionärer arbetar ideellt dvs utan ersättning.

Medlem blir man, om man är under 18 år genom att anmäla sig här. Är man över 18 kan man vara ledare eller hjälpa oss som funktionär. För mer info ring kårordförande Olof Rågmark på tel 08-717 58 28.

Våra medlemsavgifter (2011, per halvår) är 575 kr per scout, ledare gratis och 275 kr för stödjande medlemmar. (allt inkl förbundets avgift på 75 kr/halvår).

Betalar man inte avgiften i tid debiteras en påminnelseavgift om 200 kronor.

Avgiften debiteras via faktura som skickas ut 2 gånger per år.