Saltsjöbadens Sjöscoutkår
Anmälan
http://layout-and-design.html

© 2013 Saltsjöbadens Sjöscoutkår
 

Välkommen till kårens anmälningssida

OBS! Nya köregler från hösten 2012:

För att få en aktuell kö när vi skall erbjuda platser önskar vi att barn inte ställs i kön för tidigt. Fr o m 24 oktober 2012 går det därför endast att anmäla barn från det år de fyller 6 år. De barn som ställts i kö före 24/10 2012 behåller sin plats i kön.

Anmälan till kåren och kårens anmälningskö

Scouting är populärt och vi har kö för att komma in, speciellt till de lägre åldrarna. Från det år som barnet fyller 6 år går det bra att anmäla sig till kön.

Normalt tar vi in scouter det år barnet börjar årskurs 2 i skolan, vid 8 års ålder. Alla barn i kölistan i denna årskull kallas till ett "prova-på-möte" i maj samma år. Därefter sätts grupperna inför hösten ihop och barnen tas in i tur och ordning efter ködatum.

Det går även bra att anmäla barn som är äldre och vill börja i befintlig scoutgrupp. Översyn av scoutgrupperna sker två gånger per år; inför hösten och inför våren. Lediga platser erbjuds då köande barn i turordning.

Kåren eftersträvar att respektera kötid vid antagning men förbehåller sig rätten att i undantagsfall besluta om intagning även i annan ordning än strikt efter köplats, exempelvis om grupperna annars får en direkt olämplig sammansättning köns- eller åldersmässigt.

Barn till scoutledare har förtur i kön. Kårstyrelsen beslutar även om förtur för barn till vissa funktionärer (exempelvis kassör m.m.).

Vi prioriterar Saltsjöbadsbarn före Nackabarn. Detta då de som inte bor i Saltsjöbaden primärt bör söka sig till sin egen hemmakår alternativt närmaste kår (Nacka Sjöscoutkår, Saltsjö-Boo scoutkår, Älta scoutkår, Fisksätra scoutkår, Värmdö sjöscoutkår). Dock är alla hjärtligt välkomna att söka.

Föräldrar till köande barn ansvarar för att löpande uppdatera kontaktuppgifter så att kallelser och annan information kan skickas till rätt adress. Vid ändringar kan ni maila anmalan@saltisscoutkar.se eller till köansvarig enligt listan på Kontaktsidan.

Kåren är beroende av att föräldrar ställer upp som ledare eller hjälper till med t ex båtar, hus och stugor eller administration. Är ni intresserad av att hjälpa till fyll i det i anmälnings­formuläret. Fungerar inte anmälningsformuläret kan ni maila barnets namn, adress och personnummer samt telefon-/mobiltelefonnummer, mailadress och ert namn till anmalan@saltisscoutkar.se eller till köansvarig enligt listan på Kontaktsidan.

Vill ni annars hjälpa till kan ni kontakta kårordförande enligt listan på Kontaktsidan.

Antagning sker normalt det år barnet fyller 8 dvs börjar i andra klass. Notera i anmälan eller via mail om barnet fått börja tidigare eller senare i skolan så att vi kan para ihop med klasskamraterna.

Anmälningsformulär

Fyll i fälten nedan och klicka på Skicka.

Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postnr:
Postadress:
Barnets personnummer:
Fyra sista siffrorna:
 
Mailadress:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Föräldrars namn:
Jag kan hjälpa till med:Meddelande: